Let's make a deal ★ Harry Styles

Harry, Liam, Louis og Niall har lige afsluttet deres seneste tour, og de fire drenge skal nu holde fri i et stykke tid. Louis skal med sine søstre og sine forældre på ferie i Europa, Niall tager til Irland for at være sammen med sin familie, Liam skal være sammen med Cheryl i Italien, og Harry bliver i New York på det hotel alle drengene har boet på den sidste uge. Men da hotellet tager fejl af datoerne og laver en udlejningsfejl, møder Harry, Naya. // Drengene er kendte, og historien er på PAUSE.

92Likes
46Comments
32997Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...