jeg, mig og ensomheden

56188883
  • by
  • Rating:
  • Published: 10 Jul 2015
  • Updated: 28 Dec 2015
  • Status: Complete
En personlig digtsamling om min tid i folkeskolen, om ensomheden og det at føle sig anderledes. // 3. pladsen i ensomhedskonkurrencen


AA
aa

2. fjerde

du flyttede hertil
i fjerde klasse

og jeg ved ikke
hvorfor du valgte mig

måske fordi jeg var
nem at manipulere

nem at tæmme 

du isolerede mig 
fra resten af klassen
og til sidst 
var du den eneste jeg havde

men du havde stadig
alle de andre 

du fortalte mig
hvad musik jeg måtte lytte til
og hvilket tøj jeg måtte gå i 

du lærte mig at barbere mig
i en alder hvor jeg ikke behøvede

og jeg blev så genert
i løbet af vores såkaldte
venskab
at jeg ikke kunne snakke med andre

så jeg blev set som 
den lille pige 
der forfulgte dig
den lille pige
som ikke ville lade dig være

men det var jo egentlig dig
der forfulgte mig
dig der ikke ville lade mig være 

jeg bad til gud 
som jeg kun troede på
når mine bønner gik i opfyldelse 

jeg bad hver morgen
at du var syg
bare en dag eller to
så jeg kunne vinde tilbage
nogen af de venner jeg havde

de var så tilbageholdende
og jeg forstod ikke 
hvad der var galt
og om det var mig 

men da du flyttede
fandt jeg ud af
at du havde fortalt alle i klassen
at jeg var dum
at jeg var kedelig
at jeg var irriterende
og at de ikke burde snakke med mig 

og det er først nu
at jeg tør kalde dig 
en bitch
for gud hvor var du dog en 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...