jeg, mig og ensomheden

  • by
  • Rating:
  • Published: 10 Jul 2015
  • Updated: 28 Dec 2015
  • Status: Complete
En personlig digtsamling om min tid i folkeskolen, om ensomheden og det at føle sig anderledes. // 3. pladsen i ensomhedskonkurrencen


88Likes
83Comments
5584Views
AA

1. prolog

jeg var ensom
og jeg siger ikke
at det var jeres skyld
men det ville have været 
så rart
hvis nogen sagde hej
og spurgte 
om jeg havde lyst til
at sidde ved deres bord

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...