Cold tears - One Direction

De var engang bedstevenner. Legede altid sammen, og kendte hinanden ud og ind. Sådanne venskaber er unikke, men for Teresa Lyfeld, var hendes omdømme og forhold til den høje og muskuløse footballspiller Tate Goldwell vigtigere end hendes utrolig tætte venskab til Niall Horan. Hurtigt blev de som fremmede for hinanden, men da de en dag bliver fanget midt i et sindssygt skoleskyderi, ændrer det hele sig. I kampen om overlevelse, kommer Teresa ikke langt med sit gode omdømme, eller sit forhold til Tate. Hvad der før var en dans på røde roser, bliver til deres aller værste mareridt. Sandheder kommer frem, tillid bliver brudt og stærke følelser kommer i spil. Teresa finder sig selv på bar bund, og pludselig må hun sætte tilliden om sit liv på spil til hendes gamle barndoms ven og hans venner.

111Likes
55Comments
11509Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...