Perfect

Amelia er 17 år, snart 18. Hendes forældre er døde i en trafikulykke, så nu bor Amelia på et børnehjem.
Den dag hun fylder 18 skal hun flytte fra børnehjemmet, og leve selv. Men før hun når at komme væk, bliver hun overfaldet af en af pædagogerne. Han slår hende så hårdt at hun ender på hospitalet, med en falsk rapport om hvad der er sket.
Da Amelia er på sygehuset møder hun en chamerende og attraktiv dreng, ved navn, Harry.
Harry hjælper Amelia med at komme væk fra hospitalet, og kører hende hjem til børnehjemmet, og deres veje skilles.
Men da Amelia er flyttet til New York, møder hun Harry igen.

7Likes
5Comments
1269Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...