My Dog And A Guy

Maria Payne starter på en ny High School for tredje gang på et år.
Hendes forældre er skilt, men familiebåndet findes endnu.
Hendes hund, Marmaduke er den eneste ene i hendes liv, som forstår hende og som hun elsker.
På den nye High School møder hun nogle ansigter, som hun ikke havde regnet med at møde..
Den person som ændre hendes fremtid, er måske ikke den hun tror han er.. Eller er han?
Er alle folk som denne person hun møder? Er alle den type som Danny fra Grease?
Eller ham her anderledes?

Læs med og få afvide hvad der vil ske med Maria og hendes fremtid.

4Likes
5Comments
1372Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...