Det nøgne liv

24451944
Kaya og Mads er tvillinger. Da de var 12 år gammel døde deres mor, og det tog hårdt på hele familien. Da Kaya og Mads begyndte at komme mere ind i puberteten, begyndte Mads at håndtere sin sorg, ved at lade det gå ud over Kaya - på mange forskellige, ubehagelige måder.
Med en far der aldrig er hjemme, skal de passe sig selv, og derfor er der heller ingen til at rede Kaya - eller er der? Vil Kaya forevig være i pinsler fra Mads, og vil Kaya nogensinde få mulighed for at stole og elske nogle, eller vil hun for altid leve i frygt?

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...