He broke my heart.

Det her er rigtig sket mellem mig og en dreng.
Jeg skriver den her historie da jeg fik en inspiration da jeg engang skrev meget med en dreng fra min klasse.
Vi går stadig i klasse sammen og vi snakker desværre ikke sammen mere.
Jeg håber i vil følge med i den her movella da det vil betyde RIGTIG meget for mig.
I skal ikke tage jer af komma fejl, punktom fejl eller stavefejl.
Pigen hedder Emma, da jeg ikke vil give hende mit rigtige navn :)
Drengen hedder Jason da jeg hellere ikke vil udstille personen.
Læn jer tilbage og nyd historien :)

2Likes
2Comments
179Views
AA

1. {Citat}Sometimes i wish i could stop loving you.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...