Cat Boy

* En lyd fik mig til at stoppe op. Det var svagt, men jeg kunne tydelig høre hvad det var. Jeg kiggede hen mod den våde træ bænk, og så en kasse var blevet placeret ved siden af den. Jeg skyndte mig hen til kassen og kiggede ned i den, og der lå en lille sort kat, med de smukkeste blå øjne jeg nogensinde har set. *

1Likes
2Comments
564Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...