Hvem er jeg?

Flachfiktion på 50 ord.

3Likes
0Comments
385Views

1. Hvem er jeg?


Hvem er jeg?
Er jeg ham eller hende?
Er jeg den eller det?
Eksistere jeg overhoved?
Er jeg blot tankespind fra en forvirret hjerne?
Eller en vrangforestilling?
Fatamorgana?
Hvad kan jeg være?
Død eller levende?
Levende eller død?
Levende død?
Ku jeg være det, jeg frygter mest?
Hvem er jeg?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...