Mine Engelske digte.

Bare et sted hvor i kan læse mine digte.

1Likes
0Comments
286Views
AA

1. Information

Hej alle sammen. Her vil i kun finde digte jeg har skrevet. Jeg skriver kun engelske digte. I må meget gerne give feedback på mine digte. 

I må gerne like og tryk favorit hvis i kan lide mine digte. I må også gerne efterlade en kommentar hvor i skriver hvad i syntes.

 

Hilsen Katrine Theill

 

Ps. Mit første dig er allerede publiceret det er "Calling Me Home" som ligger herinde læs det hvis i har lyst. :)

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...