Ikke Okay.

Leahs far mistede sit kørekort, da han kørte fuld hjem fra familiefesten. Leah mistede føreligheden; hun skadede sin ryg og vil aldrig kunne gå igen, men Anne ser ikke, hvordan Leah lider efter ulykken. Hun ser heller ikke, hvordan Leah lider, efter Anne holdt op med at se på hende, som hun plejede. Anne har angst, for hende virker verden sjældent som mere end et ekko af virkeligheden og når alting falder sammen plejer Leah at være der, men nu er det Annes tur til at være stærk.
En historie om kærlighed, angst og store omvæltninger.

4Likes
5Comments
717Views
AA

1. Prolog.

 

 

 

Først var det egentligt bare fordi, jeg ikke kunne overskue at gå fra dig. Tanken om altid at skulle håndtere dit handicap skræmte mig ikke så meget som tanken om vores familiers misbilligelse. Alligevel kunne jeg ikke se længere end afslutningen på alt, hvad der var før. Hvad der før havde været helt almindelige dates mellem os, blev i mit skrækscenarie til en evig række af undtagelser; du ville få brug for ekstra hjælp i restauranter og butikker, din stol ville ikke kunne køre i sandet på stranden, selv det at ligge hjemme i sengen ville ikke være det samme. Alt ville være forandret og vi ville ikke være okay. 

I virkeligheden dækkede alt det over en enkelt, smålig tanke: Når jeg skulle til at tage mig så meget af dig, hvem skulle så tage sig af mig? På dage hvor angsten åd mig indefra, hvem skulle så tage vinen fra mig og tale mig til ro? Jeg kunne ikke forestille mig, at du stadig var den samme indeni, efter alt hvad der var sket. Og jeg kunne slet ikke se, hvordan der stadig skulle være plads til os to, når dit liv pludselig var så anderledes.

- Anne

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...