Truth Or Die † 5sos

”Okay, lad os lege en leg. Den hedder truth or die. Enten gør I hvad jeg beder jer om, eller også dør I. Det er simpelt.” Charlie Johnson er med i spillet ’truth or die’. Hun er en rigtig bitch, og vil gøre alt for at overleve. I forhold til andre, tøver hun ikke før hun fuldføre sin mission, også selvom den er forfærdelig.
Charlie finder støtte i spillet, og hun ved, at uden det er hun ingenting. Spillet har taget hånd over hendes liv og hun er en af de bedste.
Efter en masse missioner, drab, fester og andre vanvittige ting, er Charlie stadig med i spillet - og hun er klar til at modtage den sidste mission.

13Likes
4Comments
1093Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...