Fiktive Folk

  • by
  • Rating:
  • Published: 8 May 2015
  • Updated: 9 May 2015
  • Status: Complete
En bid af det der føles væsentligt for os fiktive folk. >Digtsamling<

18Likes
11Comments
1226Views

1. 1

 

Jeg kan godt lide at tænke om mig selv

At jeg ved hvordan det er

At være mandag

Travet tyndt af søvnige distraktioner

Jeg tænker, jeg lader vandet løbe

Og dræber fisk i flokkevis

Præcis som de gør det henne på fabrikkerne

Jeg tænker, jeg lader dig ligge

Labil og udjokket under mine fødder

Jeg tænker, jeg laver

Papirklip af rykkeren fra SEAS.

Men jeg er slet ikke ligeglad nok.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...