The Vampire Diaries -en ny start

Elena er lige flyddet tilbage til sin barndoms by med sine forælder og sin lillebror. Elena møder brødre Salvatore, Damon er ælder end Stefan. Bræden Salvatore er vampyrer, og de vil gøre alt for at hjælpe Elena. Elenas forælder dør i en bilulykke hvor Elena selv var med i, med Elena bliver reddet af Stefan. Læs selv vis du vil vide hvordan den ender.

3Likes
3Comments
701Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...