ANTON ANTON - Ham den mærkelige

161886
Der var ingen af os der rigtig havde set det komme. Det skete bare. Alle de andre grinte, sendte kyssemunde og lavede hjerter med hænderne, men Anton stod bare og så på mig. " Kom nu, Peter ... " det var Andreas. " Du skal svare Anton Anton, " alle brød ud i grin. " Hvorfor skal du være så mærkelig hele tiden? " Min mave begyndte at trække sig sammen - hvorfor sagde jeg det? Øjeblikket han bare stod og så på mig, var utroligt smertende. Der var noget i hans blik. Noget jeg ikke kunne forklare. Jeg kom aldrig til at se ham igen.. Troede jeg. (SAT PÅ MIDLERTIDIG PAUSE)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...