The best accident

Hvad hvis en enkelt fejl, blev den bedste ting, der nogensinde var sket for dig?
Cecillie Dencker, er en normal pige. -Smuk, intelligent, sjov og helt pjattet med One direction. Men holder det til sig selv. En dag da Cecillie sidder på skype, for at ringe til sin bedste veninde, Nikita, kommer hun med et uheld til at taste forkert.... Hun sidder nu ansigt til ansigt med Harry Styles.

9Likes
2Comments
520Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...