Something's Gotta Give | 1D & 5SOS

Normalt er Cecelia Styles, Harry Styles' 18-årige lillesøster, ikke typen der falder for folk lige med det samme. Hun er en stille type, pigen der ikke var specielt social i folkeskolen og pigen der altid er lidt tilbageholdende. Hun har altid været genert og det vil der ikke kunne blive lavet om på. Lige indtil hun møder Luke Hemmings og hun let og elegant krydser alle sine egne grænser.

42Likes
35Comments
16700Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...