London Riots - Digt

  • by
  • Rating:
  • Published: 15 Apr 2015
  • Updated: 15 Apr 2015
  • Status: Complete
Vi skulle i engelsk lave vores eget digt, omkring London Riots i 2011. London Riots handlede om en mand der blev skudt, uden grund, og det vakte så en masse postyr. Sårn.. Seriøst meget postyr x'D (I kan google det hvis i vil vide mere om det) Men er er mit forslag til et digt, håber i kan lide det c:

2Likes
0Comments
654Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...