Let The Game Begin!. - Justin Bieber

Det er sommeren 2013 og Maddie skal igen i år på ferie til sin onkels feriested i Nashville med sin bedste veninde, Em, hvor de i år har besluttet at blive hele sommeren. Maddie er en typisk rigmandspige og bor i Las Vegas med sin mor og far. Hendes far vandt engang i lotto, hvilket var starten på et nyt og bedre liv for familien. Maddie er forlovet med sin kæreste Kevin, som bestemt ikke tror på sex før ægteskabet, hvilket Maddie er frustreret over, da hun længe har været klar til at miste sin mødom.. Men hvad sker der når Maddie og Em ankommer til hendes onkels feriested, hvor der igen i år er kommet nye medarbejdere og hvor en af dem hedder Justin og er stik modsat af Maddie. Og hvad gør Justin når han finder ud af at Maddie er langt mere velhavende end han først troede?. Vil Justin falde for Maddie eller tænker han mere på de penge som han ville kunne få til at betale sin og vennernes gæld af med og derefter kunne udleve sine drømme om at spille poker de helt store steder i Vegas?.

445Likes
810Comments
684501Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...