42 - Thomas Knight

Eksperiment nummer 42 gik galt for professor Wolfendorff, og han måtte derfor skille sig af med det. Men hvordan går det når 42 lærer mere om sig selv, og hvad han er i stand til. Hvordan vil professoren reagere? Hvordan vil 42 reagere? Hvad vil præsident Goldenberg gøre ved det?

7Likes
11Comments
3624Views
AA

1. Prolog

”Thomas var det eksperiment der gik galt for dem professor Wolfendorff. Gennem hele deres karriere har alle dine opfindelser, og eksperimenter været en succes. I starten var Thomas skam også endnu et af dine succesfuld eksperiment. Thomas ER skam et ganske vellykket eksperiment. Nej professor Wolfendorff deres problem ligger, som de udmærket ved, hos dem selv denne gang. For at løse dette problem kræves det at du er oplagt på selv at give affald. Ser du professor de er simpelthen gået hen og begyndt at holde af denne Thomas. Dette ellers vellykkede eksperiment, kan nu ikke bruges til noget, fordi at de er bekymret for at netop dette eksperiment, at denne Thomas, skal få varige men. Men ser du professor Wolfendorff, dette er sådan det går når du eksperimenterer med mennesker. For mennesker som du og jeg udvikler som oftest følelser for andre mennesker, særligt efter at have været i deres selskab i snart 15 år. Vores tilbud indebærer dog en løsning for dem. De skal dog informeres om, hvordan skal man nu sige det, konsekvenserne, af denne løsning. De må give afkald på det eksperiment som betyder mest for dem, og lade os tage Thomas med, til et sted hvor han kan gøre nytte. Er de parat til at give afkald på dit hidtil mest dyrebare eksperiment? ”

Sagde Præsident Goldenberg, med en alvorlig mine og kiggede professor Wolfendorff dybt ind i øjne. Det var tydeligt for enhver til stede i dette øjeblik, at professoren ikke ønskede at give afkald på sin dyrebare Thomas. Netop dette var grunden bag den lange stilhed som fyldte rummet, efter at præsident Goldenberg havde stillet sit spørgsmål. Den spændte stilhed forsat med alles blikke fastlåst på den let svedende professor Wolfendorff, indtil han efter mange overvejelser, som blev tydeliggjort i hans mange håndgesture, nikkede professoren endeligt og så op på præsidenten.

”I kan hente ham i morgen. Jeg lover at alt nok skal stå klart til jer. ”

Ved dette rejste samtlige af de resterende 10 personer i rummet sig og forlod rummet. Også Goldenberg havde rejst sig og var halvt ude af lokalet før han hurtigt tilføjede ”jamen så ses vi klokken 10 i morgen formiddag hr. professor. ”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...