Citybois fanfiction💦

En ny dreng starter i den klasse.. Men i forvejen er der ham den søde, som du nok er mere end venner med. Dit liv bliver til en store beslutning, en rigtig svær beslutning: Hvem skal du vælge, ham den søde, ham den nye eller en helt tredje?
Denne er lavet for Citybois piger! Så tag et kig☺️

134Likes
206Comments
289931Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...