Busturen

Lørdag morgen og på vej til skoleudflugten. Mine ting er pakket og jeg er klar. Bussen venter på stationen, men hvor er de andre? De kommer nok senere, for måske skulle vi mødes ved hytten?

En lejrtur går helt galt da Rachel stiger ind i den forkerte bus. Hun ender et sted der umuligt kan være den hytte hvor hun skal være. Men hvad skal der ske da hun møder den mystiske Jake? Og hvorfor er han fulgt efter hende...

0Likes
0Comments
338Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...