state of mind

tanker, følelser og alt muligt andet, som jeg har forsøgt at skrive i form af digte.

10Likes
24Comments
1985Views
AA

1. vertigo.

 

vertigo.

 

nervøsiteten,

lyner i min mave,

ryster mine ben,

kører rundt i mit hoved.

 

kærligheden,

vender og drejer min mave,

gør ondt mine ben,

indtager mit hoved.

 

forvirringen,

mætter min mave,

fastlåser mine ben,

gør ondt i mit hoved.

 

vertigo,

fylder min mave,

summer i mine ben,

destruerer mit hoved.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...