More Than A Coach 2 - Justin Bieber

  • by
  • Rating:
  • Published: 20 Feb 2015
  • Updated: 4 Apr 2015
  • Status: Complete
Ca. 2 måneder er gået og Olivia er NÆSTEN tilbage i vante rammer. Olivia er rykket op til det professionelle dansehold sammen med Amanda & Mille og står nu overfor et stort danse-juleshow, hvor alle skal bevise, at de er gode nok til at komme med deres danselærer på en stor verdensturné. Olivia er flyttet fra sin gamle lejlighed og ned i en fin lejlighed ved Venice Beach. Og så har hun fået nyt nummer for at undgå Justins mange opkald!. Justin tænker på Olivia hver eneste dag!. Han har på ingen måder glemt hverken hende eller hans følelser for hende. Dog er han ved at miste håbet om at se hende igen, da hun både er flyttet og har skiftet nummer.. Men hvad sker der når Olivia får en ikke så rar besked som Nick opdager og beder Justin om hjælp og gør det umuligt for Justin at holde sig væk fra Olivia længere!?. Vil Olivia nogensinde tilgive Justin for at havde knust hendes hjerte eller vil hun blive ved med at flygte fra ham imens hendes hjerte stadig er i 1000 stykker?

340Likes
1111Comments
465381Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...