Edmund&Hermione - Forbidden Love

Folkene fra Hogwarts og folkene Narnia har altid været fjender. Det har stået på i over 100 år. De har endda prøvet at løse det med krig men uden held.
Men hvad sker der hvis nu den nye generation mødes, og måske falder for hinanden??? :-)

1Likes
4Comments
1035Views
AA

1. Forslag Om Fred

I Narnia blev der diskuteret, hvad man skulle gøre med hensyn til konflikten mellem Cair Peverell og Hogwarts. Alle tøvede et øjeblik.

"Vi er nødt til at gøre noget" sagde Peter.

Alle kiggede på ham. Peter sukkede.

"Vi kan skrive en fredsaftale og våbenhvile kontrakt" foreslog Edmund.

"Lad gå da, men det er dig der skal offentliggøre den Edmund" svarede Peter.

Peter, Susan, Edmund og Lucy gik i gang med at skrive kontrakten. Efter et stykke tid var de færdige.

"Det var vel det, Edmund du ved hvad du skal gøre nu" sagde Peter og sendte Edmund et blik.

Edmund nikkede til sin bror, og tog til Hogwarts. Alle andre blev hjemme og ventede.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...