Take you

ER DSV PÅ PAUSE LIGE NU:(
Trailor inde under "video"

Selena er den søde, artige, flittige nye pige. Justin er skolens badboy som er sammen med alle pigerne. Justin får hurtigt øje på den kønne nye pige og vil gerne være sammen med hende. Justin får lokket Selena med ham ned i et rum, men tingene ændrer sig og Selena får sat tankerne igang hos Justin. Men nu tænker Justin kun på Selena, og selvom Selena nu ikke vil have noget med ham at gøre, giver justin ikke op. Det bliver svært for Selena at holde sig væk fra denne charmende Justin men justin er en badboy. Vil han knuse Selena's hjerte? Eller var det hele en plan fra Selena's side fra starten? Find ud af det i "take you"

27Likes
4Comments
4604Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...