The note in my life

At miste sin far, var værtfald langt fra hvad den fireogtyve årig Juáquin ønskede. Det eneste han havde tilbage fra sin far, var hans slidte halv ødelagte guitar og hans sang bog. At blive forelsket, var ikke noget Juáquin havde forstillet sig at blive igen og da slet ikke i en pige alle vil have fingrene i. Får Juáquin og den toogtyve årig Savannah noget oppe at køre? Hvad sker der når Juáquin for et tilbud af den kendte producer om at få sin drøm i opfyldelse? Takker han ja til tilbudet? Eller siger han pænt nej tak? Hvordan kommer konsekvenserne til at se ud, hvis Juáquin takker ja til tilbudet? Find svarene og læs med hvordan Juáquin og Savannah's liv for en skarp drejning i deres liv.

7Likes
2Comments
1216Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...