Mørket i livet

Dette er den anden part af min skoleopgave om det gode og det onde i livet, dette er så det onde.

5Likes
0Comments
331Views
AA

1. Mørket I Livet

 

 

 

Misundelige tanker,

Vil være ligesom de andre,

Tilpasser sig,

For at tilfredsstille dig,

Råb, skrig og tåre,

Flyder i mine åre,

Gode venner,

Bliver til fjender,

En misundelig ven,

Er på den igen,

Spreder et rygte,

I virkeligheden har hun intet at frygte,

Ser sig selv i spejlet,

Hvad var det de sagde hun fejlet?

Udstødt af sin flok,

I panik går hun amok,

Uden ord,

Selvmord.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...