DELIRIUM

Rowan lever i overklassesamfundet i England. Hans familie er meget rig, men ellers er han meget normal. Han har normale venner, går i en normal skole, han har en normal lillesøster, normal mor og far og et normalt udsende.
Row begynder at få nogle mærkelige drømme. I disse drømmer, dukker der altid sorte sommerfugle op, og hver gang han ser sommerfuglene, får han denne her mærkelige og ulidelige smerte i brystet og i hovedet. En dag vågner Row fra en af disse drømme, og han finder ud af, at hele hans ellers meget normale liv, ikke er så normalt længere.

16Likes
29Comments
1258Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...