Prinsen og præstinden

Et skænderi, der har varet flere generationer, imellem to guder, broder og søster, påvirker menneskenes liv. Gudinden vil gerne indgå fred med sin bror og igangsætter en omfattende plan, der vil involvere almindelige mennesker og dem, der er lidt mere end det. Men er det muligt at afslutte et hundrede år gammelt skænderi imellem guder uden, at nogle kommer til skade?

19Likes
38Comments
2893Views
AA

1. Prolog

 

To lande ligger side om side
Styret af to guddomme må de lide
Et søskendeskænderi
Har lagt landene i krig
Gudinden vil prøve at skabe fred
Men for det må hun have et menneske med
Hun giver kongeparret en dreng og en pige
Deres skæbner hun ej fortie
Da børnene næsten voksne er blevet
Bliver de ind i gudindens planer hevet
Gudinden vil indgå fred med sin bror
Men kan det gøres uden massemord?

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...