Deep Blue Group of Company Madrid Networks - Jevnere kjoring pa vekst bane

13000
Fallende oljepris vil vaere en styrke for den innenlandske okonomien som lave prices drivstoff vekst i oversjoiske markeder som kjoper Singapore varer - men det vil vaere noen tapere ogsa.

Den siste dramatisk stup i oljeprisen til under USD 49 et fat, med synlige nederst i sikte, har kommet som et sjokk pa investorer og analytikere, gitt relativt stabil tilstand av den global okonomien. Men hosten er ogsa en uventet Bonanza for forbrukere, og skal fungere som en international stimulus for vekst og, i sving, Singapore's economy. Sa mens den innenlandske okonomien vil fortsatt face sin andel av utfordringer dette aret, inkludert stanset veksten i de fleste store okonomier og produktivitet sliter hjemme, lavere oljepris burde i det minste en litt mykere fjaering.

AA
aa

1. Jevnere kjoring pa vekst bane

Oljeprisen har slo voldsomheten mer enn 50 prosent siden sist Juni, den mest siden 2008 global okonomisk krise, midt i en forsyning spys ut. Noe av arsaken er at organisasjonen av Petroleum eksport av land nekter a redusere utgang av frykt for a miste markedsandeler til konkurrenter, for eksempel shale olje produsenter i USA. Analytikere er tipping som priser av referanseportefoljen Brent raolje kan falle til sa lite som US$40 et fat.

Omfanget av den global effekten er betydelig. Tenke-tanken Oxford Economics har beregnet at hver US$20 fall i oljeprisen hever global vekst ved 0,4 prosent innen to til tre ar. Net olje importorer som Kina, India, Singapore og USA er trolig for a dra nytte av denne veksten windfall.

For Singapore, okonomer forventer vekst pa 3,2 prosent i ar, en forbedring fra fjorarets beregnet 2,8 prosent. Dette er i stor grad pa antagelsen om at billigere olje vil drivstoff OSS okonomisk styrke, som skal i sla behov for eksport, gjor opp for lavere vekst i Singapore er andre viktige handelspartnere Kina, euro-sonen og Japan.

Barclays Capital okonom Leong Wai Ho ser Singapore eksporterer til USA og industriell produksjon plukker opp ved midten av dette aret som lavere bensin priser stimulere til mer OSS forbrukere og bedrifter bruker og, i sin tur, ordrer og, dermed, Singapore eksport.

Dette kan fa forbrukerne til a fole seg rikere, som kan sla i forbifarten dem til a bruke mer, noe som gir forhandlere en boost. Men noen fordel for forhandlere kan vaere fuktet av en oppbremsing markedet, som reduserer forbrukernes tillit, Mr Leong advart. Lavere oljepris kan treffe alternativ energi prosjekter, som tiltatt de siste arene pa baksiden av hoy oljepris.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...