Love Anatomy: Nia Althea & Warren Prince

33400
This is one of the stories in my series: Love Anatomy...

AA
aa

4. Denial

~~Althea's POV

 

Campus grounds. 6:43 AM.

 

"BESTS! Kailangan ko ng tulong n'yo!" Patakbo akong lumapit sa mga kaibigan ko. Tinext ko sila na kung pwede ay pumasok sila mg maaga at mabuti naman at tinupad nila.

"Bakit, anong nangyari?" Kinakabahang tanong ni Amber.

"At saka bakit ganyan ang mga mata mo? Natulog ka ba?"

"Nawawala ang brooch na pamana ng Lola ko sa'kin." Sumbong ko sa kanila.

"ANO?!" Sabay nilang sabi.

"Patay tayo niyan!" Nag-aalala si Cher base sa itsura niya.

"Anong oras ang first class nyo?" Tanong sa'min ni Amber.

"Ako 9 AM pa ang una kong klase." Sagot ni Cher.

"Ako 9 AM pa din ang akin." Sabi ko sa kanya.

"Tama lang iyon, tara magtulung-tulong tayong tatlo na maghanap, maghiwahiwalay tayo." Inilabas ni Amber ang cellphone niya. "Magtext text na lang tayo, Althea saan ang mga lugar na pinuntahan mo kahapon?"

Pagkatapos kong sabihin ang mga lugar ay nag hiwa-hiwalay na kami ng daan. Tinungo ko agad ang Old Music Room, nagbabaka sakaling andoon ko iyon nalaglag dahil ang alam ko ay suot ko pa iyon ng makita ko na nagkakagulo ang barkada ni Warren at ang girlfriend niya. Nakayuko ako ng konti para makita ng malapitan ang bawat sulok ng daan, halaman at paso. Wala akong nakitang brooch.

Sunod ko namang tinungo ang gym, pero hindi naman ako pumasok sa loob.

Napatigil ako ng maalala ko na dito ko niyakap si Warren. Nakaramdam ako ng pagkapahiya sa sarili. Niyakap ko si Warren kahit hindi kami magkaibigan at hindi naman kami malapit sa isa't-isa. Ano ba 'yan! Pinagsamantalahan ko pa na masam ang loob niya. Nakakahiya ako. Nainis ako sa sarili ko. Napabuntong hininga ako habang tinutungo ang upuan na malapit sa likod ng canteen ng school, dito ako huling nagpunta dahil dito ko ginamot ang sugat ko.

Naramdaman ko na nag-vibrate ang cellphone ko. Nagtext si Amber at nagpaalam na mauuna na siya dahil 8 AM ang start ng klase niya. Nagreply ako at pinasalamatan na lang siya. Pagkatapos ay tinext ko naman si Cher na magkita kami sa harap ng building nila.

"Nakita mo ba?" Tanong agad niya sa'kin ng magkita kami.

"Hindi eh." Napailing ako.

"Saan kaya nalaglag 'yon?"

"Nalaglag ang alin?" Singit ng isang baritonong boses. Napalingon kami at nakita namin si Jared at nasa likuran niya ang mga kaibigan niya, kasama si Warren na nakatingin sa ibang direksyon.

"Ahh... Ehh..." Sabi namin ni Cher.

"Mga Bro, mauna na kayo." Bumaling si Jared sa barkada niya. Tinangunan kami ng mga kaibigan niya at pagkatapos ay umalis na sila, hindi tumingin si Warren sa'min.

Parang piniga ang puso ko na makitang ganoon si Warren. Mukhang galit talaga siya sa akin.

"Ano yong nalaglag nyo?" Tanong uli ni Jared sa'min.

"Ahhh... Kasi naiwala ko yung pamanang brooch ng Lola ko sa'kin."

"Tinatry namin na hanapin at baka nalaglag lang iyon dito sa campus."

"Anong itsura ng pin na iyon?" Seryosong tanong ni Jared sa'min.

"Para siyang animated na paa ng pig na kulay silver." Paliwanag ko. "Pero yung left side ay mas mataas kesa sa right."

"Ganoon ba?" Napahawak si Jared sa bab niya na tila nag-iisip. "Pwede akong tumulong maghanap?"

Nagulat kaming dalawa ni Cher sa sinabi ni Jared.

"'Wag na, nakakahiya sa'yo." Tanggi ni Cher. "Kami na lang ng kaibigan ko ang maghahanap."

"At isa pa makakaabala pa kami sa'yo eh." Sabi ko naman sa binata.

"Hindi kayo nakakaabala at walang problema sa'kin iyon." Nakangiting sagot ni Jared. Napansin ko na medyo namula si Cher sa pagngiti ni Jared. Hmmm?

"Naku, pasensya na." Hinging paumanhin ko sa kanya. "Maraming salamat."

"'Wag na kayong mahiya sa'kin. O simulan na nating maghanap." At naghiwa-hiwalay na uli kaming tatlo.

 

 
——————————

 

Warren's POV

Umaga.

Habang naglalakad.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...