Sickness among the famous | Liam Payne & Niall Horan

Året er 2016, og det meste af verdenen er ramt af sygdommen Ebola. 2016 er et år, med mange ting, som ingen var forberedt på, i hvert fald ikke den 17 årige Skylar Horan. Ja I hørte rigtig, "Horan".
Skylar er nemlig Niall Horans lillesøster, men hun er bare ikke særlig kendt, som de andre drenges søskende. Skylar er nemlig ikke ligesom alle andre, hun har nemlig meget nemt ved at få farlige sygdomme, og har rigtig mange, på samme tid.

Skylar har aldrig syntes om sit liv, og har tit været ved at tage det fra sig, men de gode minder har altid stoppet hende.

Niall er lige kommet hjem fra tour sammen med drengene, så Niall og Skylar skal være sammen, som de plejer, og denne gang skal de andre drenge også tilbringe lang tid med hende.

- Men hvad sker der, hvis Skylar bliver ramt af Ebola?
- Vil drengene også blive ramt af sygdommen, da de jo har tilbragt så lang tid med Skylar?
- Og hvad hvis hun har fået følelser for én af Nialls bedste venner samme tid?
© Copyright 2015 Annabella J. Ackles. All rights reserved.

6Likes
7Comments
331Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...