Et forhold der aldrig var

Den følelse man sidder med, når man er efterladt af den person man blot var begyndt at stole på. Den person man troede på, og den person man håbede, troede på "os".

Kender I denne følelse?

Læs mere på min blog: amaliewilkens.blogspot.com

1Likes
0Comments
610Views
AA

1. Ekspanderende sind

Et menneske, en krop, et hjerte, en sjæl. Et liv der deles og bygges videre på, dag for dag. Et tankespind der udvides og formes af nye blikfang. Følelser flettes ind i spindet, og de fremtvinges i min person. Viser sig i mine aktioner lige såvel som i mine reaktioner. Min person er dannet af erindringer, dannet af handlinger. Ekspanderet med årene men er evig foranderlig. Forskellige indtryk permanentes til min inderside, sidder fast der. Jeg husket ét. Ét, der prægede mit selv på enestående vis. Jeg husker flere, flere af disse viser sig ligegyldige. Jeg tror på indflydelsen af det der sker. Indflydelsen af at være og af at leve. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...