Tracy's dairie

Tracy som føler sig ligegyldig beslutter sig for at skrive en dagbog om sit liv. Hun regner ikke med at der er nogle der vil læse den. Men hun elsker følelsen af at skrive. Hun bliver groft mobbet i skolen. Hun har ingen venner. Men en dag opdager hun at hendes nabo er en meget sød fyr. Hun er smask forelsket og det viser at han er rigtig rar. De bliver gode venner. Men det viser sig at han begynder at få følelser for hende...

0Likes
0Comments
210Views
AA

1. my little dairie

Heii.. Mit navn er tracy jeg er 12 år gammel. Jeg er helt normal. Jeg går i en helt normal skole. Der er bare det at jeg er usynlig. Ikke bogstaveligt talt men, i de andres øjne. Nu vil jeg lave en dagbog om mit liv. Jeg regner ikke med der er nogle der vil læse om mit kedelige liv men. Jeg elsker følelsen af at skrive . Det gør mig glad.

Det er mandag morgen og jeg glæder mig som sædvanligt ikke til at komme i skole. Jeg er jo ligegyldig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...