depressed december ♡ luke hemmings

  • by
  • Rating:
  • Published: 22 Nov 2014
  • Updated: 4 Feb 2015
  • Status: Complete
"Jeg hedder Jenna, og jeg mener at det med at være lykkelig er overvurderet."

"Hej Jenna. Jeg hedder Luke, og jeg mener det samme."

En historie, hvor to deprimerede teenagere kommer til at bruge deres december måned sammen på et mentalt hospital sammen med andre deprimerede teenagere.

56Likes
144Comments
11575Views
AA

1. Depressed December.

 


jenna, 17.


luke, 18


 

 

Depressed December.

En Luke Hemmings fanfiction af Eva S.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...