CoverStore <3

Her kan du få lavet et cover til din FF, hvis du mangler ! Jeg laver dem ihvertfald med glæde. I første kap. kan du se, hvad du skal gøre, for at få lavet et cover ! <3
I det andet kap. kan du også se mine andre lavede covers til folk ( og mine egne ) ! <3 :D

7Likes
100Comments
6635Views
AA

2. -Gamle Covers

 

 

Hej alle sammen ! 

Jeg havde tænk på, om det kunne være en hjælp til jer, at se mine tidligere ''værker''. 

Derfor kommer der her til at være de gamle covers, som jeg nu har lavet. 

Der kunne i også få jeres inspiration fra, så i kan se hvad jeg har lavet, og hvad der kunne blive lavet. 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


Det var de covers, som jeg allerede har lavet. 

Så hvis du kunne lide en af dem, kunne du jo skrive til mig, om dit cover skal minde lidt om en af dem, altså om dem skal have univers baggrund, bare som et eksempet. 

Og så håber jeg også, at når jeg kommer ordenligt igang, ligger jeg det færdige covers ind på den har Coverstore, også så andre kan se resultatet. 

 

- 1D.Specials <3 <3 <3 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...