Danske digte

Digte af mig, Freja Sallander -på dansk.
Varierende emner.

1Likes
0Comments
426Views

1. Træet

jeg knækker og brækker som et spinkelt træ i et decemberstorm
uden blade, og kviste
går jeg i jorden i stilhed, med ingen omkring mig

blod falder som regn i nat, 
og jeg tror mit hjerte stopper.
Håber du er glad hvor du er,
håber du smiler og jeg håber
dine øjne er tørre og din hånd ru som altid

jeg vil have du kommer tilbage
med rosenrøde kinder,
øjne der ikke længere savner
men som er fyldte 

du har prikker ned af armen, 
Fra desperate greb efter sprøjten
jeg håber sådan du ikke er som en
hjort i forlygterne
jeg håber sådan du ser vejen

snart er mine åre tømte
og mine øjne fugtige
røde striber langs mine fingre
kører ned af mine hænder og 
kærtegner den hånd du burde holde
jeg savner dig
og jeg knækker som et tyndt træ,
 brækker som unge kviste,
forsvinder i jorden som kvistene
og til forår skal jeg vågne
og du er i min hånd

jeg ser dig i sommeren,
og savner dig i vinteren
men holder aldrig din hånd igen
siden du hang dig fra køkkenloftet
jeg sætter aldrig en fod der igen,
jeg vil ikke fjerne dine spor

jeg går i stykker som et gammel egetræ
jeg falder til jorden
i en stille storm
jeg savner dig
jeg savner dig
jeg savner dig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...