Omega - Derek Hale

Historien handler om Bethany og Carice Hale, som prøver at finde deres storebror Derek Hale som de ikke har set siden deres hun gik op i flammer. Derek bor stadig i Beacon Hills selv efter branden 6 år før og så i det samme hus. Bethany og Carice har ikke noget sted at bo og bor derfor i en hule godt 50km. fra Beacon Hills. Pigerne vil gerne finde deres bror efter som de ikke har andre slægtninge tilbage. Eller de prøver at finde ud af om han overhovedet er i live!

For at kunne forstå denne Movella skal du have set serien Teen Wolf. ( BTW den er på netflix)

2Likes
3Comments
476Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...