Facts...

Hvis du læser det her så, TILLYKKE... Du kan læse... (Det var et fact ;) )
ej okay seriøst, her kan du læse forskellige facts om mennesket og vores verden (fancy, i know)

*ADVARSEL* De facts jeg har skrevet har jeg fundet på nettet og kan ikke garantere for sandheden i dem alle... sorry.

UNICORN POWER (ved det er malplaceret men blev nød til at skrive det...)

101Likes
249Comments
46576Views
AA

1. Fact 1.

Hvis du ikke bevæger dig i 15 minutter, vil du falde i søvn.

(Wow, hvem skulle ha' troet det)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...