(Not so) Starstruck

48412
"Jeg ved ikke hvor længe jeg bare stod som sild i i en tønde og bare fokuserede på mit åndedræt for at komme af med klaustrofobien, men pludselig lagde jeg mærke til at alle råbene var blevet til et stort kor. Jeg kiggede op og så at på skærmene ude i hver sin side af scenen, var der en nedtælling igang. Jo tættere på nul vi kom, jo højere blev skrigende og jeg kunne mærke hvordan stemningen faktisk greb mig.
8 - 7 - 6 - 5 - 4 -3 - 2 - 1………."

- Kaitlyn har aldrig forstået hele verdens "obsession" af Jeremy Wren - et stort pop idol - men da hun bliver overtalt af sin bedste veninde til at tage med til en af hans koncerter, havde hun ikke regnet med at skulle stå ansigt til ansigt med ham.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...