ᵀᴱˢᴵᴷs Coverstore ▽ Lukket

jeg kaster mig ud i det og prøver.
så hvis du vil have et cover skal jeg nok prøve at lave det.

-tesik


89Likes
725Comments
76798Views
AA

1. Skema

 


 

1) Titel:

2) Forfatter/forfattere:

3) Hvem du vil have skal være på coveret:

4) Stemning:

5) Tekst/citat:

6) Andet:

 

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...