Skjold

Skjold er en digtsamling om længslen efter forandring.

6Likes
14Comments
1072Views
AA

1. Lykke?

Du får mig til at ville være
Bedre
Til at ville slukke
Gløden
Og tømme flasken i
Afløbet
Og til at stræbe efter dit
Talent
Selvom jeg ved at det
Aldrig
Vil ske

Du får mig til at længes
Efter at være
Simpel
Ukompliceret

Måske endda
Lykkelig

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...