Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
920Views
AA

5. Hjemve

 

Nogle gange lukker jeg øjnene

Lader tiden gå i stå
Og lader mørket male min verden i mine farver
Jeg er lykkelig
Bare for nogle få sekunder
Himlen er blå
Solen fylder min verden med lys
Og lykken er ikke kun min
Lykken er til alle dem omkring mig
Min familie
Kærlighed overstråler næsten lyset
Og sorgen har lagt sig til hvile
Jeg er hjemme
Måske er det falsk
Måske er det lidt mere lyst end det plejer
Men det er mit
Og jeg vil ikke tilbage til virkeligheden

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...