Big Brother del 2 - A New Chapter - Genudgivelse

20185147114
Sidste gang vi hilste på Justin Bieber og Aimée Diamond var i Big Brother huset. De havde et heftigt forhold til hinanden og lige hvor vi alle troede det ville gå godt for dem, så endte alt i en pludselig graviditet, som langtfra var planlagt. Aimée var fast besluttet på at beholde sit kommende barn og det var underordnet om det skulle være med eller uden Justin i sit liv. Vil Justin og Aimée finde sammen igen og vil Justin kunne acceptere faderskabet, og vil han i så fald kunne holde sig på måtten med hensyn til en vis ekskæreste? - Følg med i Big Brother del to - A New Chapter.

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...