Just a fake guy

107542
Den 16 årige Melody er søster til den kendte Ashley.
Melody er pigen med det lyserødt hår, hun drikker, fester og har det sjovt.
Ashley er der imod det modsatte af Melody og kommer sammen med den verdens berømte Zayn Malik men de to piger elsker hinanden mere end noget andet.
Den dag den kendte Zayn Malik er Ashley utro til en fest som Melody uheldigvis var med til ændre livet sig for den kendte Zayn Malik.
Men hvad sker der den dag Ashley finder sammen med en af Zayns bedste venner? Nemlig Harry Styles. Vil der ske romance mellem Melody og Zayn? Eller vil det også være fakelove? Find ud af det i 'Just a fake guy'

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...