Ny movella


0Likes
0Comments
169Views

1. Utro

Jeg vågnede og så at der lå en seddel på bordet foran sengen og der stod "Hej babe jeg er lige hjemme hos min mor for hun er blevet syg Knud Liam❤️" så jeg lavede noget morgenmad og gik i bad og min telefon ringede mens jeg var i bad, og det var Liam der ringede så jeg tog den ikke

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...