My Bad Teacher xx

Zoey Williams og hendes bedsteveninde Agnes er bedste venner og klare alt sammen. Folk forstår ikke hvordan de kan være bedsteveninder da de meget forskellige Zoey er den hårde type med forskellige hårfarver og Agnes er den stille generte Pige. Efter deres ferie er de startet på high shcool. De har fået deres skemaer og ved hvilke lærer de skal have. Zoey skal have Mr. Styles som man kun hører dårligt om. Men er Zoey nu helt enig i det find ud af det i My Bad Teacherxx

3Likes
2Comments
503Views

1. Besked

Håber der nogle der vil læse eller bare kikke

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...