Dødens hotel

Jenna, Tanja, Sille og Diana holdte pyjamas party. De gik ud i skoven og ind i et hus. Huset var forladt..... Troede de. De bliver låst inde i huset hvor mærkelige ting sker.
Finder de nogensinde ud af huset?.
Og kommer de levende ud?.
Læs det i Dødens hotel

3Likes
0Comments
1039Views
AA

4. Det er jeg ikke sikker på

"Det er jeg ikke så sikker på" Sagde Jenna. "Ti stille piger, jeg tænker!" Lød det fra Tanja.

"Okay hvis vi er låst inde i det her.... Vi må se om vi kan finde ud af historien bag det her" sagde Tanja med en dyster stemme. "Hey jeg kom i tanke om, at vi fandt dem her!" sagde Jenna og hev artiklerne frem. "Nå så i har fundet dem" Lød stemmen på  en ulykkelig måde, og et spøgelse kom til syne....Det var en mand!?.

"HVEM ER DU!" Sagde Diana på en rasende måde. " Jeg er så men bare Chefen for pensionatet. Ja og jeg døde for flere år soden" sagde spøgelser.

Pigerne styrtede mod døren. "Den er låst, har i glemt det?" Sagde spøgelset på en drillende måde. Hvad skulle de stille op.

Der lød et brag og alle pigerne besvimede.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...